Kockázatértékelés Szeged és környékén, kockázatértékelés készítésese Szeged és környékén, szükséged van rá, kéri hatóság, ellenőrzés várható, azt akarod, hogy a vállalkozásodnál minden rendben legyen.

Vállalkozásod, céged fejlődésében segítünk!

Kockázatértékelés Szeged és környékén.

A Te vállalkozásodhoz igazítva.

kockázatértékelés szeged

Munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül a munkavédelmi kockázatértékelés készítése.

A munkáltató a kockázatelemzést, kockázatértékelést, a kockázatbecslést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben és meghatározott időszakonként köteles elvégezni.

A kockázatértékelés felülvizsgálata legalább 3 évente kötelező a Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Ilyen indokolt esetnek minősül:

 1. az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását
 2. illetve minden olyan Kockázatértékelés készítésen, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak
 3. ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).
 4. Soron kívül el kell végezni a kockázatelemzést, kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő,
 5. vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjed

Szeged,vállalkozás, kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés.

Üzlet,bolt,kocsma,kereskedelmi egység,fodrász,kozmetikus,fogorvos,étterem,büfé, mikrovállalkozás,kisvállalkozás,cég, autószerelő, egyéni vállalkozó, kereskedelmi szálláshely, építőipar, kivitelezés, karbantartás stb.

Kockázatértékelés készítése.

A munkakörülmények javítása, a te vállalkozásod sikere.

Hívja a 06-30-261-01-52-es telefonszámot.

Neked is segítünk!

A munkavédelem, tűzvédelem területén kérdése van, gyors válasz kell telefonáljon.

Hasznos munkavédelmi, tűzvédelmi tudásanyag,

– A dolgozók az munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor, munkakör megváltozásakor, munkaeszköz megváltozása, új munkaeszköz használata, új technológia bevezetésekor. Az oktatász rendes munkaidőben kell megtartani és dokumentálni szükséges a szabályok szerint.

A munkavállalóknak részt kell vennie orvosi alkalmassági vizsgálaton, szükség esetén személyi higiénés vizsgálaton. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről határozza meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét.

-A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, viselésének, juttatásának a rendjét 1993. évi XCIII munkavédelmi törvény alapján.

Az egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

-Az egyéni vállalkozó számára is szükséges a kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés elkészítetése, amely munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A veszélyes gépeket üzembe kell helyezni és ezt dokumentálni kell.

-A gépekre munkavédelmi üzembe helyezés szükséges 1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről 21.§ (2) bekezdése alapján.

Forrás: OMMF

A további munkavédelmi teendőid:

Minden munkavállaló részére biztosítani kell a megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. A dolgozóknak biztosítani kell a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.

A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelményeket. A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat. A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű,levegőt és klímát kell biztosítani.

A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely :

 1. stabil kialakítású;
 2. nem okoz többletkockázatot;
 3. nem távolítható el vagy nem hatástalanítható könnyen;
 4. a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;
 5. nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését;
 6. lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveleteket és a hozzáférést

A munkakörülmények javítása, a te vállalkozásod sikere.

Hívja a 06-30-261-01-52-es telefonszámot.

Neked is segítünk!