Érintésvédelem Szeged és  környékén.

 1. üzlet, irodaház, lakóház, telephely, székhely, létesítmény, épület érintésvédelmi felülvizsgálata

 2. ipari létesítmény, cég, vállalkozás érintésvédelme

 3. elektromos hordozható kéziszerszámok szigetelési ellenállás mérése, szerelői ellenőrzése

  érintésvédelem szeged

 4. kábelok, vezetékek szigetelési ellenállás mérése

 5. daruk, emelőgépek, berendezések, gépek érintésvédelme

 6. földelésmérés

 7. jegyzőkönyvek több példányban

 8. feltárt hibák kijavítására javaslat

 9. felülvizsgálatok utáni hibajavítások

 

Érintésvédelem Szeged

Villamos műszeres mérésből áll, és a helyszíni vizsgálat során a látottak alapján minősítjük a villamos berendezéseket, hogy megfelelnek -e az érvényben lévő érintésvédelmi szabványoknak. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tartalmazza az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést.

Az érvényben lévő 10/2016.(IV.5) NGM rendelet a villamos berendezés üzembe helyezése előtt, és előirt rendszerességgel időszakosan határozza meg az érintésvédelem ellenőrzését.

 • áramvédő kapcsoló: 3 havonta

 • hordozható villamos gépek (ívhegesztő) kéziszerszámok: évente

 • Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezésein hatévente

 • minden más villamos berendezésen: 3 évente

Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses balesetek védelmére szolgál, ahol a veszélyt a villamos áram

, illetve a villamos áramnak az emberi szervezetre gyakorolt hatása jelenti.

Az ember vonatkozásában áramütésről akkor beszélünk ha az ember teste két különböző helyen érintkezik a feszültség alatt álló vezetőkkel és áram folyik rajta. az emberi szervezet károsodása alapvetően a testen átfolyó összáramtól és elsősorban nagyságától, frekvenciától és a behatás időtartamától függ.

Érintésvédelmi felülvizsgálat Szeged

 • Az érintésvédelem felülvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg felszültség alá kerülő fém, vagy egyéb villamosan vezetőanyagú részei el vannak-e látva megfelelő hatásos és szabványos érintésvédelemmel.

 • Az érintésvédelmi felülvizsgálat rendeltetése az, hogy a létesítmény vezetőjének és illetékes szakembereinek tájékoztatást nyújtson a villamos berendezések érintésvédelmének állapotáról, felhívja a figyelmet a hibákra és hiányosságokra, valamint az élet-, vagyon- és üzembiztonság érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Érintésvédelmi kötelezettség?

Érintésvédelemmel kell védeni a villamos berendezések mindazon üzemszerűen feszültség alatt nem álló részeit, amelyeken egy szigetelési hiba olyan érintési feszültséget okozhat, amely az emberre veszélyes lehet

Érintésvédelmi módok:

1.védőföldelés, csak kis teljesítmény esetén alkalmazható

Védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben (TT- rendszer) szabványossági felülvizsgálata esetén földelés mérésekkel vagy a földelési hurok ellenállas méréseivel és a mérési eredmények alapján végzett számításokkal kell ellenőrizni hogy testzárlatkor az áramkör legnagyobb földelési ellenállású helyén is fellép -e az érintésvédelmi kikapcsoló szerv előírásos működéséhez szükséges áramerősség, vagy a fellépő legnagygyobb testzárlati áramerősség sem- e földelési ellenálláson a megengedett UL érintési feszültségnél nagyobb feszültségemelkedést. Földelési hurokellenállás mérése esetén a mért hurokellenállás felét kell a védőföldelés földelési ellenállásának tekinteni.

Érintésvédelmi  jegyzőkönyv készítése Szeged és környékén.

 • A villamos berendezés rendeltetésszerű használata.

 • Tárgyi villamos-berendezés időszakos karbantartása és a tárgyi villamos-berendezésre vonatkozó jogszabályokban előírt felülvizsgálatok és ellenőrzések elvégzése

 • Tárgyi villamos-berendezésen villamos szakképzettséget igénylő beavatkozást, változtatást, felújítást, karbantartást és egyéb tevékenységet csak villamosan szakképzett és arra felhatalmazott személy végezhet a hatályos jogszabályok előírásainak és vonatkozó szabványok követelményeinek betartásával.

 • Tárgyi villamos-berendezésen történt bármilyen szakszerű változtatás után az érintett szakaszon és a változtatás által érintésvédelmi szempontból érintett, már meglévő szakaszon az MSZ HD 60364-6:2007 által előírt felülvizsgálatokat el kell végezni.

10/2016.(IV. 5.) NGM rendelet 19. §, 1-12. előírásainak betartása.

 • A vizsgálat a Megrendelő képviseletében megjelent üzemi kísérőnk által bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki.

A következő vizsgálat elvégzésének legkésőbbi időpontja és módja:

Az érvényességi feltételek betartása esetén,

Első ellenőrzés: következő ellenőrzés 10/2016.(IV. 5.) NGM rendelet 19. §, 1-12. esetén legkésőbb 3 év múlva érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat keretében történjen.

 Célja:

Aktív és passzív érintésvédelmi módszerekkel megakadályozza a berendezések feszültség alatti részeinek véletlen érintését, valamint az elektromos árammal működő gépek külső érinthető burkolata a berendezés meghibásodása esetén se okozzon áramütést.

Felülvizsgálat Szeged és környékén:

Villamos műszeres mérésből áll, és a helyszíni vizsgálat során a látottak alapján minősítjük a villamos berendezéseket, hogy megfelelnek -e az érvényben lévő érintésvédelmi szabványoknak. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tartalmazza az érintésvédelmi szerelői ellenőrzést.

Az érvényben lévő 10/2016.(IV.5) NGM rendelet a villamos berendezés üzembe helyezése előtt, és előirt rendszerességgel időszakosan határozza meg az érintésvédelem ellenőrzését. 

 • áramvédő kapcsoló: 3 havonta

 • hordozható villamos gépek (ívhegesztő) kéziszerszámok: évente

 • Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezésein hatévente

 • minden más villamos berendezésen: 3 évente

Jegyzőkönyv:

Az érintésvédelmi minősítő irat melléklete az érintésvédelmi jegyzőkönyv, ami táblázatba foglalva részletesen tartalmazza egyenként az érintésvédelmi mérés eredményeit és a minősítéseit, hogy a mérés megfelelt vagy nem felelt meg.

Az Érintésvédelmi felülvizsgálat és az érintésvédelmi minősítő irat az MSZ HD 60364 szabvány szerint és az MSZ 2364 és az MSZ 172-1 figyelembevételével készül.

Fontos tudnivalók.

Mint minden, amit használunk az elektromos berendezések is sérülnek, meghibásodnak használatuk közben. Ebben az esetben ránk nézve az áramütésveszély jelenti a legnagyobb veszélyt.

A érintésvédelem tehát azt jelenti hogy a villamos berendezések használat közben, meghibásodásuk következtében se okozzanak áramütésveszélyt a környezetükre, használójukra.

A legveszélyesebb hiba a fémtestű villamos berendezéseknél a testzárlat, a berendezés működése közben semmi nem utal a gép áramütés veszélyes állapotára.

Az érintésvédelem megfelelő, de a veszély még akkor ott maradhat, ha nem tartunk be néhány egyserű szabályt:

 1. Horpadt, törött, sérült villamos eszközöket ne használjunk.

 2. Fémtestű készülék villás dugóját, csak földelt aljzatba csatlakozassunk.

 3. Ha a csatlakozóvezeték sérült elrepedt kilátszanak a vezető erek, a készüléket ne használjuk, cseréltessük ki a vezetéket.

Forrás: OMMF

 

Elkészítjük az érintésvédelmi jegyzőkönyvet.

Szükség esetén a további munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentációkat is.

Vállalkozás , fejlődés, siker , segít a Munkavédelmi Partner.