Faipari munkavédelmi ellenőrzés 2023

A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye a 2023. évi munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervről, amelyben arról olvashatunk, hogy 2023. évben kiemelten fogják ellenőrizni a faipari tevékenységekkel foglalkozókat például: bútorgyártás, asztalos, épületasztalos stb. Milyen munkavédelmi előírások meglétét ellenőrizhetik a cégénél, vállalkozásánál? 1. A közlekedési útvonalakon, illetve ezek környezetében biztosított a biztonságos közlekedés

által|2022-12-12T16:54:48+02:00december 12th, 2022|munkavédelem|

Nyári munkavégzés, munkavédelmi szabályai.

Nyári munka esetén mint minden munkavállaló, így a diák munkavállalók, idénymunkát végzők is jogosultak megkövetelni munkáltatójuktól: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. Nyári munkavégzés, munkavédelmi szabályai, munkavédelmi jogok, kötelezettségek! A veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítása.. A munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőséget. A munkavégzéshez

által|2021-06-19T13:56:40+02:00június 19th, 2021|munkavédelem|

Munkavédelmi kockázatelemzés autószerelő

Munkavédelmi kockázatelemzés autószerelő és a gépjárműipar számára 1993. évi XCIII. módosított törvény 54. § (2) bekezdése és az 50/2020 (II.6.) ITM rendelet és a 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet alapján. Mikor van szüksége erre? - a gépjárművek javítása és karbantartása: - mechanikai javítás- villamossági javítás - elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása - általános szerviz -

által|2021-05-24T12:54:47+02:00május 24th, 2021|Uncategorized|

Munkavédelmi oktatás 2021, Szegeden.

Munkavédelmi oktatás 2021, amit tudnia kell a Szegedi cégeknek, Szeged területén tevékenységet végző egyéni vállalkozónak! A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 2021.01.01-jén hatályba lépett módosítása értelmében a törvény előírásait nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre [1. § (1a) bekezdés]. A munkavédelmi oktatásokra

által|2021-01-07T15:49:37+02:00január 7th, 2021|Uncategorized|

Munkavédelem célja, fogalma.

Munkavédelem célja. A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző A személyi és tárgyi feltételeket oly módon kell megteremti, ,hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek

által|2020-11-12T16:28:20+02:00november 12th, 2020|munkavédelem|

Munkavédelmi üzembe helyezés

Munkavédelmi üzembe helyezés, mikor kell, milyen gépekre szükséges? 1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről 21.§ (2) bekezdése alá tartozó munkaeszközök: „Az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzékét az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. számú melléklet tartalmazza 1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra

által|2020-10-03T15:20:31+02:00október 3rd, 2020|munkavédelem szeged, Uncategorized|

Munkavédelmi szabályok, alapvető tudnivalók

Munkavédelmi szabályok, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) tartalmazza. A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, az idénymunkások tevékenységéért, biztonságáért, testi épségéért, egészségüket nem veszélyeztető munkakörülményekért. A munkáltató felelőssége

által|2020-09-26T11:43:39+02:00szeptember 26th, 2020|munkavédelem|

Munkavédelmi kockázatelemzés Szeged.

Munkavédelmi kockázatelemzés Szeged,  munkavédelmi kockázatértékelés Szeged. Munkavédelem, balesetvédelem, munkabiztonság, tűzvédelem. A kockázatelemzés kötelező , a munkavédelmi hatóság, az ÁNTSZ, a szakhatóságok az ellenőrzéskor kérhetik a kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés, az aktuális, érvényes dokumentációt. Szüksége van rá, kéri hatóság, ellenőrzés lesz, azt akarod, hogy cégednél, vállalkozásodnál ez is rendbe legyen? Egy dokumentáció miatt nem szeretnél elmarasztalást, nem

által|2020-08-23T19:29:09+02:00augusztus 23rd, 2020|munkavédelem|

Diákmunka 2020 és a munkavédelem.

Diákmunka 2020: a munkáltatók legfontosabb feladatai Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről (2020). · A munkavédelmi feladatok ellátására, a munkáltató tevékenységét és létszámát figyelembe véve munkavédelmi, valamint munka egészségügyi szakképesítésű személyeket kell biztosítani. · A fiatalok egészségének és testi épségének megóvása érdekében a munkáltatónak megelőző intézkedéseket kell hoznia, amelyhez elengedhetetlen

által|2020-07-01T17:39:16+02:00június 21st, 2020|munkavédelem|

Vállalkozás indítása 2020, munkavédelem.

Vállalkozás indítása 2020, munkahelyre való visszatéréshez: a megfelelő megelőző intézkedések biztosíthatják a biztonságos és egészséges visszatérést a munkavégzéshez a fizikai távolságtartási intézkedések enyhítése után, és hozzájárulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához. Vállalkozás indítása 2020 évben, megjelent a munkavédelmi az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása, egy kis kivonat a tartalomból: - Annak érdekében, hogy az egyes műszakokban

által|2020-07-01T17:40:01+02:00június 13th, 2020|munkavédelem|
Go to Top