Munkavédelem célja.

A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző

munkavédelem célja

A személyi és tárgyi feltételeket oly módon kell megteremti,

,hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és

a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól. A személyi és tárgyi feltételeknek összhangban kell lenniük egymással.

Az egészséges munkakörülmények biztosítása, ezek fenntartása, fejlesztése, a vezetés és az alkalmazottak együttműködése, a baleset és baleseti ártalmak megelőzése, ezek tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, bővítése, ellenőrzése és szankcionálása tartoznak a munkavédelem általános fogalmi körébe. A munkavédelem előírja a balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzésének módszereit. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza.

A munkavédelem akkor lehet hatékony, ha egységes szervezetei rendszert alkot, amely átfogja a szervezetek tevékenységének egészét, az ellenőrzést és felügyelet társadalmi ás állami feladatként, gyakorolja.

A balesetek okai és következményei az előbb említett tárgyi és személyi okokra vezethetőek vissza.

A tárgyi feltételek között a természeti és épített környezet sokféle tényezője befolyásolja a balesetek lehetőségét. A munkahelyek ezekben a környezetekben működnek ezért munkavállalóik foglalkoztatásánál e feltételeknek megfelelően igyekeznek a balesetveszélyesség csökkentésére. Ehhez azonban az alkalmazottak képességeit is figyelembe veszi.

A balesetek személyi okai elsősorban a munkát végző ember fizikai és szellemi képességeiben rejlenek. A fáradt alkalmazottat hamarabb érheti baleset. Minden munkafolyamat megkövetel a személytől bizonyos fizikai és szellemi képességet, általában is és a foglalkozás vagy munkafolyamat sajátosságaiból eredően, még bizonyos túlterhelés elviselését is. Fontos tehát, hogy a szervezet az alkalmazottak kiválasztásánál ezt figyelembe vegye. Többek között ezért is fordítanak az emberi erőforrást kiválasztó személyügyi, humánpolitikai szervezetek kitüntetett figyelmet a felvételre jelentkezőkre. A gyakorlatlanság, a tájékozatlanság, a tudatlanság és a könnyelműség, a fizikai állapot mind olyan személyi ok, ami nagyfokú baleseti veszélyt rejt magába. A szervezetek többsége mindenütt nagy figyelmet fordít a megfelelő munkakörülmények kialakítására és biztosítására. Mindez azonban csak alapfeltétele a biztonságos munkának, mert ennek párosulnia kell a személy megfelelő önismeretével, szakértelmével, megfontolt és fegyelmezett magatartásával. Csak így lehet a baleseteket részben megelőzni részben csökkenteni.

Munkavédelem célja a kockázati tényezők, baleseti veszélyforrások csökkentése.

Fizikai veszélyforrások:

 1. munkaeszközök (pl. szerszámok), járművek, szállító és anyagmozgató eszközök (pl. szállítószalag, daru), ezek részei, ill. mozgásuk, a termékek és az anyagok mozgása (pl. teheremelés),

 2. szerkezetek egyensúlyának megbomlása (pl. teher elhelyezése a járműveken)

 3. csúszóssá váló felületek (pl. olajfolt a padlón),

 4. éles, sorjás, egyenetlen felületek,

 5. a normálistól eltérő légnyomás,

 6. zaj, rezgés, különféle sugárzások,

 7. nem megfelelő világítás

 8. áramköri vagy statikus villamos feszültség.

Munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségei és jogai

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, valamint a környezet elemei a munkavégzés során állandóan változnak. Az egyensúly megteremtése az alapja az egészséges és biztonságos munkavégzésnek, amelynek megvalósítása a munkálta tó és a munkavállaló közös feladata. Ha az előzőek nem valósulnak meg, veszély- helyzet jön létre, ami balesethez vezethet.

A munkáltatók kötelességei és jogai

Az Mvt. szerint az egészséges és biztonságos munkavégzés módját a jogszabályok, rendeletek, biztonsági szabályzatok, szabványok keretein belül a munkáltató határozza meg. A munkáltató a következő általános elveket köteles figyelembe venni:

 1. a veszélyek elkerülése,
 2. a nem elkerülhető veszélyek értékelése,
 3. a veszélyek keletkezési helyükön való leküzdése,
 4. a munkahely kialakításánál az emberi tényező,
 5. a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása,
 6. egységes és átfogó stratégia, amely kiterjed a munkafolyamatokra, a munka szervezésre és a munkakörnyezeti tényezőkre
 7. a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest,
 8. a munkavállalók ellátása megfelelő utasításokkal.

Munkavédelem egyik fogalma az munkavédelem egyik területe , a munkabiztonság.

Munkabiztonság

A munkabiztonság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat határozza meg, ill. ellenőrzi azok betartását.

A munkabiztonság olyan követelményeket támaszt mind a munkáltatókkal, mind a munkavállalókkal szemben, amelyekkel a balesetmentes munkavégzés feltételei megvalósíthatók. A szabályok betartásával csökken a veszélyforrások száma.

Veszélyforrás a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyekre veszélyt vagy ártalmat jelent.

Önnek is segít a Munkavédelmi Partner.