Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítés számítás, menekülési rajz készítése Szeged és környékén.

Milyen esetekben kell, kinek kell elkészíteni a tűzvédelmi szabályzat dokumentációt?

Tűzvédelmi szabályzat a Vállalkozásod, Céged számára?

1996.évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján:

A gazdálkodó tevékenységet folytatóknak, cégeknek, vállalkozásoknak, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzat elkészítése szükséges.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

A tűzbiztonsági szabályzat készítéséről szóló rendelet alapján:

A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

 1. a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

 2. a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

 3. a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

 4. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását

 5. a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

 6. a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

 7. a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;

 8. a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;

 9. pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

  Tűzriadó terv , mikor kell neked ?

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Terv szükséges:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;

 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;

 • kereskedelmi szálláshelyre;

 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;

 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;

 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Forrás: OKF

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, menekülési terv, rajz, kiürítés számítás, tűzvédelmi üzemeltetési napló.

Vállalkozásfejlesztés, siker.

0630/261-01-52