Középvállalkozás, cég, nagyvállalat számára teljes körű munkavédelmi szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, munkabiztonsági szaktevékenység, környezetvédelem, ADR, munkaegészségügy, Szeged és környékén.

Vállalkozás, fejlődés, siker, segít a Munkavédelmi partner!

középvállalkozás

Mikor kell munkavédelmi szakembert alkalmazni, foglalkoztatni?

Mi a munkavédelmi szaktevékenység, mi a munkavédelmi szakember feladata?

Mikor kell tűzvédelmi szakembert alkalmazni, foglalkoztatni?

Vannak olyan dokumentációk amelyeket csak munkavédelmi szakember készíthet el?

Munkahelyi baleset,üzemi baleset ki készíthet jegyzőkönyvet?

Mikor kell környezetvédelmi szakembert alkalmazni, foglalkoztatni?

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

Mikor kell ADR szaktanácsadót alkalmazni, foglalkoztatni?

Ki készíthet munkavédelmi oktatási tematikát?

Munkavédelmi szolgáltatás igénybevétele, munkavédelmi szakembert alkalmazása, foglalkoztatása mikor kötelező?

A munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére ez a kivétel nem vonatkozik!

Mi a munkavédelmi szaktevékenység, a munkavédelmi szakember , a munkabiztonsági szakember feladata?

 1. a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, munkahely felmérése, szaktanácsadás.
 2. az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 3. közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú ellenőrzésében
 4. közreműködés mentési terv készítésében
 5. a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 6. a munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzésében
 7. a munkavédelmi oktatásban
 8. az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
 9. a munkabalesetek kivizsgálása

Középvállalkozás, cég, nagyvállalat számára teljes körű munkavédelmi szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, munkabiztonsági szaktevékenység, környezetvédelem, ADR, munkaegészségügy.

A munkavédelmi dokumentációk amelyeket csak munkavédelmi szakember készíthet el?

 1. A munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági illetve munkaegészségügyi szaktevékenység
 2. Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása
 3. Az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása, munkaegészségügyi szolgálat, üzemorvos közreműködésével.
 4. A munkabalesetek, munkahelyi balesetek kivizsgálása

Munkahelyi baleset, üzemi baleset jegyzőköny?

A munkabaleset kivizsgálásában részt kell vennie munkavédelmi szakembernek, súlyos munkahelyi balesetnél az üzemorvosnak is.

Munkavédelmi oktatást ki tarhat, mikor kell munkavédelmi oktatás?

A jogszabály szerint a munkavédelmi oktatásban részt kell vennie a munkavédelmi szakembernek is. Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása, vezetői oktatás, tananyag,videó kidolgozása stb.

Középvállalkozás, cég, nagyvállalat számára teljes körű munkavédelmi szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, munkabiztonsági szaktevékenység, környezetvédelem, ADR, munkaegészségügy.

Tűzvédelmi szakember alkalmazása, foglalkoztatása, megbízása az alábbi esetekben szükséges.

A belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete alapján

(1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban:

 1. a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,

 1. b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy

telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,

 1. c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

 2. d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

 3. da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

 4. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

 5. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni :

 1. a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,

 1. b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,

 1. c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

 1. d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

 2. da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

 3. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

 4. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

Tel.: 06-30-261-01-52

Középvállalkozás, cég, nagyvállalat számára teljes körű munkavédelmi szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, munkabiztonsági szaktevékenység, környezetvédelem, ADR, munkaegészségügy.

Milyen környezetvédelmi teendők, feladatai lehetnek egy cégnek, vállalkozásnak?

 • Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tevékenységek (termékdíj köteles termékek meghatározása, regisztrálása, bevallások elkészítése, tanácsadás)
 • Hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos bejelentések és bevallások elkészítése, tanácsadás
 • Hulladékgazdálkodási szabályzat elkészítése, folyamatos karbantartása, szükség szerinti változtatása
 • Hulladékszállítási-, begyűjtési- és kezelési engedélykérelmek elkészítése
 • Légszennyező források bejelentése
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
 • Hatósággal való kapcsolattartás, ügyintézés
 • Környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk elkészítése, az engedélyek meghosszabbítása, az engedélyezés folyamatának nyomon követése
 • Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése, lebonyolítása
 • Kötelező adatszolgáltatások, bejelentések, bevallások elkészítése a környezetvédelmi hatóságok részére
 • Környezeti hatástanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése
 • Környezetvédelmi tanácsadás
 • Környezetvédelmi tervfejezetek összeállítása (pl.: építésügyi hatósági engedélyek, telepengedélyezés)
 • Tényfeltárás, műszaki beavatkozási tervkészítés
 • Környezeti kockázat elemzés
 • Üzemi vízminőségi kárelhárítási, ill. hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Vízgazdálkodási tervezési és engedélyeztetési feladatok

Kérjen ajánlatot komplex szolgáltatásra a munkavédelem + tűzvédelem +környezetvédelem, ADR, + iparbiztonság!

Önnek is segít a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, érintésvédelmi, biztonságtechnikai szakember csapatunk.