Kisvállalkozás sikeres vezetője vagy?

Akkor ez neked is kell!

kisvállalkozás

PRÉMIUM szolgáltatás a Te elvárásaidhoz igazítva!!!

Folyamatos támogatás, állandó segítség,S.O.S segítségnyújtás.

Kisvállalkozás számára segítünk a munkavédelem, tűzvédelem területén érthetően, semmi rizsa, sok éves tapasztalat.

Érdeklődj a 0630/261-01-52 telefonszámon.

Munkavállalók Veszélyességi osztályok

Létszáma I. II. III.

1-9 4000,- Ft-tól/hó/fő 2000,- Ft-tól/hó/fő 1000,- Ft-tól/hó/fő

10-24 3000,- Ft-tól/hó/fő 500 ,- Ft-tól/hó/fő 1250,- Ft-tól/hó/fő

25-49 2000,- Ft-tól/hó/fő 3000,- Ft-tól/hó/fő 1500,- Ft-tól/hó/fő

és egyedi megállapodás szerint!

Az árak tájékoztató jellegűek és havi szolgáltatásra vonatkoznak, alanyi ÁFA mentes, így a megbízási díj nem tartalmaz ÁFA-t.

A megbízási díj összege költségként elszámolható, levonható az adóalapból.

A veszélyességi osztályba sorolás a vállalkozás főtevékenységének ágazati számjele alapján történik [5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. Melléklete.

Kisvállalkozás számára munkavédelmi szakember,mikor kell?

Van amikor csak a munkavédelmi szaktevékenységre, munkabiztonsági szakfeladatok ellátására kell igénybe venni megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyt, vállalkozást, céget.

És van amikor az alkalmazotti létszám és a veszélyességi kategória alapján, meghatározott minimum óraszámban kell alkalmazni, megbízni ,illetve foglalkoztatni munkavédelmi szakembert.

Munkavédelmi szakember legfontosabb feladatai, teendői.

 1. Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, jegyzőkönyv készítés.
 2. Egyéni védőeszköz szabályzat, egyéni védőeszköz juttatás rendjének kidolgozása.
 3. Munkaeszközök, berendezések, munkahelyek munkavédelmi és üzembe helyezési eljárásban való közreműködés.
 4. Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése.
 5. Munkaegészségügyi szolgálattal való együttműködés.
 6. Balesetvédelmi, baleset megelőzési eljárásokban való közreműködés.
 7. Technológia, védőeszköz, munkahely, munkaeszköz soron kívüli ellenőrzésében való részvétel.
 8. Munkavédelmi szempontú szaktanácsadás .
 9. Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatok elvégzése.
 10. Munkavédelmi oktatás, munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása.

Munkavédelm szakember, kinek kell ?

Nem számít ,hogy egyéni vállalkozó vagy cégről van szó amennyiben a munkavállalók létszáma meghaladja a 10 főt akkor munkavédelmi szakember illetve, munkavédelmi szolgáltatás állandó ,folyamatos megbízása, alkalmazása, foglalkoztatása szükséges.

10 fő munkavállalói létszám alatt viszont a felsorolt munkavédelmi szaktevékenység ellátásához munkabiztonsági szakember megbízása szükséges eseti megbízás alapján, időszakosan.

Munkavédelmi szakember ?

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

10 Szénbányászat és tőzegkitermelés

11 Kőolaj- és földgázkitermelés

12 Uránércbányászat

13 Fémtartalmú ércek bányászata

14 Egyéb bányászat

1511 Hús- és halfeldolgozás

20 Fafeldolgozás

Kivéve: 2029 Parafa, szalma és fonott termékek gyártása

21 Papír és papírtermék gyártása

23 Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás

24 Vegyi alapanyagok és termékek gyártása

25 Gumi- és műanyag termékek gyártása

26 Nemfém ásványi termékek gyártása

27 Kohászat

2821 Fémtartály, szállítótartály gyártása

283 Erőműi és ipari kazán gyártása

284 Kazán szállítótartály javítása és technológiai szerelése

2851 Fémalakítás, porkohászat

29 Gépek, gépi berendezések gyártása és javítása

3511 Hajógyártás és -javítás

352 Vasúti és közúti kötöttpályás járművek gyártása

3710 Fém visszanyerése hulladékból

40 Villamosenergia-, gáz- és hőellátás

45 Építőipar

60 Szárazföldi és csővezetékes szállítás

61 Vízi szállítás

62 Légi szállítás

63 A szállítás kiegészítő tevékenységei Kivéve: 633 Szállítás és utazásszervezés

635 Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés

73 Kutatás és kísérleti fejlesztés Kivéve:

732 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

90 Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás

Munkavédelmi szakember foglalkoztatása.

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02

Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás

05 Halászat és kapcsolódó szolgáltatások

15 Élelmiszerek és italok gyártása Kivéve:

1511 Hús- és halfeldolgozás

16 Dohánytermékek gyártása

17 Textíliák gyártása

18 Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés

19 Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása

2029 Parafa, szalma és fonott termékek gyártása

22 Kiadói és nyomdaipari tevékenység, hang- és képfelvételek sokszorosítása

28 Fémfeldolgozási termékek gyártása

Kivéve: 2821 Fémtartály, szállítótartály gyártása

283 Erőműi és ipari kazán gyártása

284 Kazán, szállítótartály javítása és technológiai szerelése

2851 Fémalakítás, porkohászat

30 Irodagép- és számítógépgyártás

31 Villamosipari gépek és készülékek gyártása és javítása

32 Híradástechnikai termékek gyártása és javítása

33 Műszergyártás és -javítás

34 Közúti gépjárműgyártás

35 Egyéb járművek gyártása és javítása

Kivéve: 3511 Hajógyártás és -javítás

352 Vasúti és közúti kötöttpályás járművek gyártása

36 Bútorgyártás, egyéb feldolgozóipari termékek gyártása

37 Nyersanyag visszanyerése hulladékból

Kivéve: 3710 Fém visszanyerése hulladékból

41 Víztermelés, -kezelés és -elosztás

502 Közúti járműjavítás és karbantartás

7423 Műszaki tesztelés és elemzés

7492 Nyomozási és biztonsági tevékenység

7493 Épülettisztítás

8022 Szakmai középiskolai oktatás

8023 Szakmunkásképző iskolai oktatás

8024 Szakiskolai oktatás

8031 Egyetemi oktatás

8032 Főiskolai oktatás

8034 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés

85 Egészségügyi és szociális ellátás

Kivéve: 853 Szociális ellátás

9211 Filmgyártás

9214 Rádiós és televíziós tevékenység

9219 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztató tevékenység (pl. színházi tevékenység) Kivéve: varieté, báltermek, diszkók

93 Egyéb szolgáltatás

Munkavédelmi szakember megbízása.

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

50 Közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem

Kivéve:

502 Közúti járműjavítás és -karbantartás

51 Nagykereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül)

52 Kiskereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül)

55 Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

633 Szállítás- és utazásszervezés

635 Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés

64 Posta és távközlés

65 Pénzügyi tevékenység, a biztosítás és nyugdíjalap-kezelés nélkül

66 Biztosítás és nyugdíjalap-kezelés, a kötelező társadalombiztosítás nélkül 67 A pénzügyi tevékenység kiegészítő szolgáltatásai

70 Ingatlanügyek

71 Ingóvagyon kölcsönzése

72 Számítástechnikai és ehhez kapcsolódó tevékenységek

732 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

74 A gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Kivéve: 7423 Műszaki tesztelés és elemzés

7492 Nyomozási és biztonsági tevékenység

7493 Épülettisztítás

75 Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás

80 Oktatás Kivéve: 8022 Szakmai középiskolai oktatás 8023 Szakmunkásképző iskolai oktatás

8024 Szakiskolai oktatás

8031 Egyetemi oktatás 8032 Főiskolai oktatás

8034 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés

853 Szociális ellátás

91 Tagsági viszonyon alapuló, máshova nem sorolt szervezetek közösségi, társadalmi tevékenysége

92 Szórakoztató, kulturális és sporttevékenység Kivéve: 9211 Filmgyártás

Neked is segítünk!

Munkavédelem, munkabiztonság,balesetvédelem, tűzvédelem.

Vállalkozás, fejlődés,siker.

Munkavédelmi szakembert, tűzvédelmi szakember kell?

Munkavédelmi dokumentáció készítés , tűzvédelmi szabályzat!

Munkavédelmi szaktevékenység, munkabiztonsági szakfeladat,munkavédelmi szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás.

Munkabiztonsági szakember, munkavédelmi szakember feladatai, teendői.
 1. Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, jegyzőkönyv készítés.
 2. Egyéni védőeszköz szabályzat, egyéni védőeszköz juttatás rendjének kidolgozása.
 3. Munkaeszközök, berendezések, munkahelyek munkavédelmi és üzembe helyezési eljárásban való közreműködés.
 4. Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése.
 5. Munkaegészségügyi szolgálattal való együttműködés.
 6. Balesetvédelmi, baleset megelőzési eljárásokban való közreműködés.
 7. Technológia, védőeszköz, munkahely, munkaeszköz soron kívüli ellenőrzésében való részvétel.
 8. Munkavédelmi szempontú szaktanácsadás .
 9. Időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatok elvégzése.
 10. Munkavédelmi oktatás, munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása.
 1. A kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés készítése :

  Munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenység. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt,azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

 1. Munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás:

Az oktatás nem minősül szaktevékenységnek, a vezető is megtarthatja a munkavállalóinak, viszont az előírások alapján a munkavédelmi szakember közreműködése szükséges.

Tehát az oktatást csak munkavédelmi szakember által összeállított munkavédelmi oktatási tematika alapján vagy miután a vezetőség oktatásban részesült lehet megtartani .

Szükség esetén megtartjuk a munkavédelmi oktatást,segítünk a munkavédelmi oktatásban, tűzvédelmi oktatásban vagy munkavédelmi oktatási tematikát, tűzvédelmi oktatási tematikát dolgozzunk ki,ezek után a vezető is megtarthatja az oktatást.

Igen hasznos ez a megoldás ha „jönnek-mennek” az új dolgozók!

3 . Tűzvédelmi teendők egy vállalkozásnak?

tűzvédelmi oktatás, tűzoltó készülékek, tűzvédelmi dokumentáció, tűzvédelmi üzemeltetési napló, létesítési szabályok betartása, tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, villámvédelmi felülvizsgálat, tűzvédelmi felülvizsgálat, EBF, kézi tűzoltó készülékek üzemben tartása, stb.

4. Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje:

A munkavállalóknak részt kell vennie orvosi alkalmassági vizsgálaton, szükség esetén személyi higiénés vizsgálaton. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről határozza meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét.

5. Egyéni védőeszköz juttatás rendje, egyéni védőeszköz szabályzat:

A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, viselésének, juttatásának a rendjét 1993. évi XCIII munkavédelmi törvény alapján.

Az egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Kérdésed van, hívj?

30/261-01-52

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Garanciával, gyakorlatiasan, rugalmasan.

A vállalkozásodhoz igazítva.