Bolt nyitás feltételei, egy üzlet, bolt,  kereskedelmi egység kialakítására vonatkozó jelentősebb munkavédelmi előírások, tűzvédelmi előírások.

A hűtőhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok ajtaját belülről segédeszköz nélkül akkor is ki lehessen nyitni, ha azt kívülről bezárták. E követelménytől el lehet tekinteni akkor, ha a hűtőhelyiség belülről nyitható vészkijárattal van ellátva. Az ajtók belülről történő nyithatóságát naponta ellenőrizni kell.

A hűtőhelyiség belsejében elhelyezett világításkapcsolót és az ajtó zárszerkezetét fluoreszcens anyagból kialakított jelzőtáblával kell jelölni.

Azokban a hűtőhelyiségekben, ahol a belső hőmérséklet -10 °C alatt van és alapterülete meghaladja a 20 m2-t, azt elektromos hálózattal függetlenül működő vészjelzőberendezéssel kell ellátni. A hűtőkamrán kívül elhelyezett vészjelzőt olyan helyre kell elhelyezni, ahol folyamatosan tartózkodnak.bolt nyitás feltételei

Bolt nyitás feltételei , a ESZKÖZÖKKEL, BERENDEZÉSEKKEL ÉS A MUNKAHELY kialakításával TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

Csak olyan munkaeszközöket szabad használni, amelyek a munkavállaló részére védelmet biztosítanak a munkaeszköz alkatrészeinek mozgásából eredő, a szerszám, illetve annak részei vagy a felhasznált anyag hatásai ellen.

A munkaeszközöket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy azok az elvárható igénybevételeknek és a higiénés előírásoknak biztonságosan megfeleljenek, és kényelmes kezelésükhöz elegendő tér álljon rendelkezésre.

A munkaeszközöket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a szükséges karbantartási, tisztítási műveleteket könnyen és veszélymentesen lehessen elvégezni.

Valamennyi munkaeszköznek a munkavégzés teljes időtartama alatt megfelelő állékonynak, eldőlés ellen biztosítottnak kell lennie.

A felhajtható elemekkel, részekkel kialakított munkaeszközöket leesés, visszahúzás ellen biztosítottan kell kiképezni.

Azokat a munkaeszközöket, amelyek működtetése kapcsoló útján történik, a kapcsolók működtetését bemutató, jól látható jelekkel és/vagy felirattal kell ellátni oly módon, hogy egyértelmű utalást adjanak a kezelő elem funkciójára. A munkaeszközökön elhelyezett felirat vagy jelölés tartós kivitelű legyen.

Azokat a munkaeszközöket, amelyek a talajszintről nem kezelhetők és tisztíthatók biztonságosan, illetve a bekövetkező meghibásodás nem hárítható el, olyan fellépővel, illetve emelvénnyel, dobogóval kell ellátni, amely elmozdulás ellen biztosított és felülete egyenletes, botlás- és csúszásmentes.

Csak olyan, fémből készült egy-, illetve többrészes összecsukható létrát, fellépőt, pódiumlétrát szabad használni, amely bepattanó könyök vagy más rögzítéssel, elcsúszás elleni védelemmel ellátott talppal készült, és sem a létra foka, sem egyéb része nincs meggörbülve.

Bolt nyitás feltételei, a munkahely kialakítása:

A pénztárfülkét úgy kell elhelyezni, hogy a pénztárgépkezelő elemei jól láthatóak legyenek, és az ott munkavégzőt az ajtók közelében ne érje hideghatás. Ez utóbbi ellen átlátszó anyagból készült légterelővel, vagy a fülke adott oldalainak burkolásával kell védekezni.

Pénztár felett árutároló polcot csak úgy lehet elhelyezni, ha annak alsó éle nem éri el a 190 cm-t, a pénztár belső terének padozatától mérve.

Hidegpadlós helyiségben a pénztárfülke alját hőszigetelő anyagból készült burkolattal kell ellátni.

Az áruszállító szalagot úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy az áru ráhelyezése ne eredményezze a munkavállaló egyoldalú terhelését és a lehető legkevesebb energiát igényelje.

Raktár kialakítása:

Árupolcokat feldőlés, felborulás ellen rögzíteni kell.

Azokat az árupolcokat, amelyeket megközelíteni támasztó-, tolólétrával lehetséges, felső élüknél a falhoz kell rögzíteni.

Az árupolcok között a közlekedéshez, az áru fel-, illetve levételéhez szükséges teret biztosítani kell. Ennek mérete minimálisan az árupolc magasságának kéttizede plusz 60 cm, de nem lehet kevesebb 120 cm-nél.

Az árufelvonó, illetve szállítószalag kialakítása olyan legyen, hogy az ott munkát végzőket védje az esetleg visszahulló áru által okozott sérülésektől. A fogadó oldalon az áru fogadására megfelelő helyet kell kiképezni.

A szállítószalagot úgy kell kialakítani, hogy annak mindkét végén jelzőberendezés legyen, amely egyfelől biztosítja az árumozgatás megkezdése előtt a szükséges figyelemfelhívó hangjelzés adásának lehetőségét, továbbá veszély esetén mindkét oldalról azonnal leállítható legyen.

A szintek között elhelyezett szállítószalag vagy csúszda felső végét úgy kell kialakítani, hogy személyek, áruk akaratlan beesése ellen 1 m magas korláttal – amely térd- és lábmagasságban elhelyezett kereszttartóval van kiegészítve -, vagy más ezzel egyenértékű megoldással legyen védve.

Szőnyeget csak úgy szabad elhelyezni, hogy elcsúszást, illetve botlást ne okozzon.

Lépcsőn elhelyezett szőnyeget lépcsőfokonként feszítő szerkezettel vagy felragasztással kell rögzíteni.

Bolt nyitás feltételei , milyen teendőd vannak  a munkavédelem , tűzvédelem területén?

A boltnyitáshoz , működéséhez szükséges dokumentációk, jegyzőkönyvek.

Ha már egy fő alkalmazottad   van  vonatkozik rád  a munkavédelmi törvény rendelkezned kell :kémiai kockázatelemzés, munkahelyi kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés, munkavédelmi kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szabályzat, védőeszköz szabályzat dokumentációkkal.

Ha nincs alkalmazottad akkor is kell a kémiai kockázatelemzést, kémiai kockázatbecslést.

A kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés készítése :

Munkabiztonsági, illetve munka egészségügyi szaktevékenység.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt,azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás:

Megtartjuk a munkavédelmi oktatást,segítünk a munkavédelmi oktatásban vagy munkavédelmi oktatási tematikát dolgozzunk ki,ezek után később TE is megtarthatod az oktatást.

A munkakörülmények javítása, a te vállalkozásod sikere.

Hívja a 06-30-261-01-52-es telefonszámot.

Neked is segítünk!

Boltnyitás feltételei , érintésvédelem, villámvédelem, elektromos hálózat biztonsága.

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján a villamos hálózat ellenőrzését az alábbiak szerint kell elvégezni:

 • -Villamos szerelői ellenőrzést kell végrehajtani a kéziszerszámokon, a munkahelyek

villamos berendezésein (karbantartó kéziszerszámok, stb.) mobil elektromos eszközök.

 • -Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni minden új

berendezés, létesítmény üzembe helyezése, használatbavétele előtt, továbbá

rendszeresen legalább 3 évente.

 • -Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni az OTSZ alapján.

 • -Villámvédelmi rendszer felülvizsgálatát kell végezni az OTSZ alapján.

Az elsősegélynyújtó eszközök és felszerelések.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozik.

2. Minden munkahelyen könnyen elérhető helyen elsősegélynyújtó felszerelést

kell készenlétben tartani. A felszerelésnek tartalmaznia kell az elsősegélynyújtáshoz

szükséges eszközöket (steril kötszer, pólya, fertőtlenítő, stb.). Az elsősegélynyújtó

felszerelést a rendeltetésétől eltérő célra felhasználni nem szabad!

3. Az elsősegélydoboz tartalmát is rendszeresen át kell vizsgálni. A munkahelyen

soha ne hiányozzon még átmenetileg se az elsősegélynyújtó felszerelés.

4. Az elsősegély felszerelés kezelését a képzett elsősegélynyújtó látja el.

5. Elsősegélynyújtáshoz lejárt szavatosságú készítmény, illetve kötözőszer nem

használható fel.

A munkakörülmények javítása, a te vállalkozásod sikere.

Hívja a 06-30-261-01-52-es telefonszámot.

Neked is segítünk!

A munkára képes állapot ellenőrzése, az alkoholszondáztatás.

Azt a munkavállalót, tanulót, aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstől el

kell tiltani, ez az idő részére igazolatlan munkaidőnek számít.

Az alkoholos állapot ellenőrzése alkoholszondázással történik. Az ellenőrzésre

munkáltató és az általa kijelölt személy jogosult.

Az ittasság vizsgálatot minden esetben tanú jelenlétében kell végrehajtani,

eredményét a szondáztatást végző köteles jegyzőkönyvben rögzíteni.

Balesetvédelmi, tűzvédelmi dokumentáció összefoglalva:

 1. Érintésvédelmi jegyzőkönyv

 2. Villámvédelmi jegyzőkönyv

 3. Tűzvédelmi szabványossági

 4. Orvosi alkalmassági

 5. Munkavédelmi oktatás és dokumentáció

 6. Tűzvédelmi oktatás és dokumentációk

 7. Munkavédelmi kockázatelemzés, kockázatértékelés

 8. Kémiai kockázatbecslés

 9. Üzemeltetői naplók

és tevékenység, létszámtól függően egyéb munkavédelmi, tűzvédelmi dokumentációkra is szükség lehet például tűzvédelmi szabályzat.

Forrás: OMMF

A munkakörülmények javítása, a te vállalkozásod sikere.

Hívd a 06-30-261-01-52-es telefonszámot.

Neked is segítünk!