Veszélyes anyagok nyilvántartás a munkahelyen, kémiai biztonság, munkaegészségügy, munkabiztonság.  veszélyes anyag nyilvántartás a munkahelyen

Milyen feladatai vannak egy cégnek, vállalkozásnak, a veszélyes anyagok nyilvántartása és a veszélyes anyagok munkahelyi használata során?

A munkáltatónak valamennyi tevékenységgel, technológiával összefüggésben – gyártás, karbantartás, takarítás, stb. – a meglévő veszélyes anyagok és készítmények vonatkozó magyar nyelvű 16 pontos biztonsági adatlapok felülvizsgálata aktualizált módosított beszerzése szükséges a beszállítóktól a hatályos és módosított – 1907/2006/EK rendelet (REACH) –, amely tartalmazza a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit! – REACH rendelet 31. cikk –

Azoknál a veszélyes anyagok és készítményeknél, amelyek összetevői – biztonsági adatlap 3. pont – olyan összetevőket tartalmaznak, amely rendelkezik határértékkel – biztonsági adatlap 8. pontja, illetve az 5/2020. (II.6.) ITM rendelet 1. számú mellékletében, akkor a munkáltatónak az 1. számú mellékletben lévő táblázatot minden egyes munkavállalóra ki kell tölteni – külön-külön a munkavállaló által használt valamennyi veszélyes anyag és készítmény figyelembevételével és a valós – tényleges használat – expozíciós idők meghatározásával a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény IV/A. fejezet 63/A.§-tól a 63/..§ig.

expozíció:

a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül éri;

Szükséges a foglalkozás egészségügyi orvosok részére megmutatni a tevékenységgel összefüggő valamennyi biztonsági adatlapokat, a technológia rövid ismertetése. Ennek figyelembevételével a foglalkozás egészségügyi orvosnak meg kell határoznia az időszakos orvosi vizsgálatok rendjét a munkáltatóval valamennyi munkakörre – beosztásra vonatkozóan. Különös tekintettel a biológiai monitorozás, zaj, rákkeltő anyagok, záró orvosi vizsgálat, stb. vonatkozásában! – 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.

biológiai monitorozás:

a szervezetbe jutott veszélyes anyagok mennyiségének, a dolgozó vegyi anyaggal történt terhelésének becslése;

További munkavédelmi előírások:

A munkavállalókkal a technológiában használt veszélyes anyagok és készítmények magyar nyelvű biztonsági adatlapjának tartalmának ismertetése szükséges a közvetlen munkahelyi vezetőknek!

Amennyiben a veszélyes anyagok és készítményekre vonatkozóan határértéket állapít meg a rendelet – 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet 1. számú melléklet –, akkreditált labor általi mérést szükséges igénybe venni, hogy nincs-e határérték túllépés.

A veszélyes anyagok és készítmények feliratozását az edényzeten az adott ország nyelvén biztosítani szükséges!

 

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Önnek is segít a Munkavédelmi Partner.

Kérdése van, hívjon?

30/261-01-52 vagy KATTINTSON IDE!