Munkavédelem Szeged, Munkavédelmi szolgáltatás, munkavédelmi szaktevékenység Szeged és környékén!

 

Mikor kell munkavédelmi szakembert alkalmazni, foglalkoztatni?

Mi a munkavédelmi szaktevékenység, mi a munkavédelmi szakember feladata?

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

 

Mikor kell kockázatelemzés, kockázatértékelés, kémiai kockázatbecslés?

Munkavédelem Szeged és környékén, Munkavédelmi partner garanciával!

Mikor kötelező munkavédelmi szolgáltatás igénybevétele, munkavédelmi szakember megbízása?

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat , akkor külön szakember kijelölése helyett kijelölt munkavállalójával, vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

A vállalkozás fejlesztés, a TE vállalkozásod sikere!

munkavédelem szeged

Egyéni vállalkozó munkavédelmi, munkabiztonsági , balesetvédelmi teendői:

 1. gépek,berendezések, munkaeszközök, munkafolyamatok, munkahelyek munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata, időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése

 2. munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése, időszakos felülvizsgálata

 3. mentési terv, baleset elhárítási készítése

 4. a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása

 5. kockázatelemzés

 6. kockázatértékelés készítése

 7. kémiai kockázatelemzés, kémiai kockázatbecslés

 8. munkahelyi kockázatbecslés, munkahelyi kockázatértékelés, intézkedési terv

 9. az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása, egyéni védőeszköz szabályzat

 10. a munkahelyi balesetek kivizsgálása, dokumentálása,

 11. munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítése, munkahelyi baleset kivizsgálás

 12. a külön jogszabályban munkabiztonsági, munka egészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében való közreműködés.

 13. munkavédelmi szabályzat készítés

 14. tanácsadás munkavédelmi kérdésekben

 15. munkaeszközök, gépek, berendezések üzembe helyezése

 16. egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, kidolgozása dokumentálása

 17. munkavédelmi oktatás , adott munkakörökre vonatkozó oktatási tematika elkészítése

 18. orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása

 19. építőipari munkavédelmi koordinátor feladatok ellátása

 20. Biztonsági-és Egészségvédelmi terv készítése

 21. Munka egészségügyi mérések (megvilágítás, klímatényezők, zaj- és

  rezgésmérések,por,vegyi anyag stb.) megszervezése.

 22. Kisgép kezelői képzés,vizsgáztatás

 23. Teherkörözői képzés,vizsgáztatás

 24. érintésvédelmi felülvizsgálat megszervezése

 25. elektromos hordozható kézi szerszámok villamosbiztonsági, szerelői ellenőrzése

 26. munkahelyi elsősegélynyújtó képzés

 27. használati és karbantartási utasítás készítés

Mi a munkavédelmi szaktevékenység, mi a munkavédelmi szakember kiemelt feladata?

 1. a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, munkahely felmérése, szaktanácsadás.
 2. az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 3. közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú ellenőrzésében
 4. közreműködés mentési terv készítésében
 5. a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 6. a munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzésében
 7. a munkavédelmi oktatásban
 8. az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
 9. a munkabalesetek kivizsgálásaForrás: MVT, OMMF

Vannak olyan dokumentációk amelyeket csak munkavédelmi szakember készíthet el?

 1. A munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági illetve munkaegészségügyi szaktevékenység
 2. Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása
 3. Az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása, munkaegészségügyi szolgálat, üzemorvos közreműködésével.
 4. A munkabalesetek, munkahelyi balesetek kivizsgálása

A munkabaleset kivizsgálásában részt kell vennie munkavédelmi szakembernek, súlyos munkahelyi balesetnél az üzemorvosnak is.

Ki tarthat munkavédelmi oktatást, mikor kell?

A jogszabály szerint a munkavédelmi oktatásban részt kell vennie a munkavédelmi szakembernek is.

Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása, vezetői oktatás, tananyag,videó kidolgozása stb.

A vállalkozás fejlesztés, a TE vállalkozásod sikere!

Hívd a 06-30-261-01-52-es telefonszámot.

Neked is segítünk!