Tűzvédelem a vállalkozás, cég így egy cégvezető életében is fontos. A munkavédelem kapcsán elsősorban a személyi sérülések jutnak eszünkbe, a tűzvédelem kapcsán már a nagy vagyoni kár, épülettűz, ingóságok megsemmisülése és több ember megsérülése.

Segítek abban,hgy milyen előírásokra kell figyelni a tűzeset elkerülése érdekében és,hogy ne kapjunk tűzvédelmi bírságot.

Mikor kell tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szabályzat?

Miért fontos tűzvédelmi üzemeltetési napló?

A villamoshálózatot milyen időközönként kell felülvizsgálni?

Ne kockáztasson, legyen rendben a tűzvédelem a cégénél.

 1. A Tűzvédelem a sikeres vezetőknek, vállalkozóknak:

  Tűzvédelem :

  (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

  (2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

 1. A szükséges tűzvédelmi ismeretek

 2. a tűzvédelmi utasítások ismertetése

 3. a munkakör, műhelyek, szakipari munkák, raktár tűzvédelmére

 4. a kézi tűzoltó készülékek ismertetésére, használatának szabályaira, működési elvére

 5. tűzjelzésre, tűz esetén teendőkre

 6. tűz esetén követendő magatartás ismertetése

 7. használat szabályaira, tiltó táblák, jelek ismerete

 8. egyéb magatartási szabályokra, mentés feladatára (élet- és anyagmentés)

 9. tűzvédelmi előírások megszegésének következményei

 10. tűzvédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, amelyben a dolgozók aláírásukkal igazolják az oktatásban történt részvételüket

A jogszabályi előirásoknak is megfelelsz és a céged is fejlődni fog.

Segít a Tűzvédelmi Partner, amely segítségével kiépítjük a

Minndennap Biztonságban a Munkában.

Tűzvédelem : Budapest, Győr, Sopron, Pécs, Szeged, Miskolc, Balaton és környéke, Veszprém, Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Érd, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg stb.

A Tűzvédelmi Partner megoldja a jogszabály által előírt kötelező tűzvédelmi szakember foglalkoztatását, alkalmazását is.

Tűzvédelem Partner havidíjas formában és eseti megbízás alapján:

 • Tűzvédelmi oktatás megtartása

 • Tűzvédelmi oktatási programok

 • Tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozása

 • Tűzvédelmi szabályzat készítése

 • Tűzriadó terv készítése

 • Menekülési rajz, menekülési terv elkészítése

 • Tűzvédelmi hatóságok felé érdekképviselet ellátása

 • Tűzvédelmi üzembentartói feladatok ellátásának a segítése

 • Tűzvédelmi szaktanácsadás

 • Kiürítési útvonalak kijelölése és kiürítés számítás

 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás intézése

 • Céges rendezvények ügyintézése ,tűzriadó tervének , biztonsági tervének elkészítése

 • Tűzvédelmi üzemeltetői dokumentációk készítése

 • Tűzvédelmi üzemeltetési napló összeállítása

 • Szabadtéri céges rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció készítése

 • Tűzvédelmi eszközök, felszerelések felülvizsgálatának ügyintézése

 • Tűzvédelmi előadói feladatok ellátása

 • Tűzvédelmi főelőadói feladatok ellátása

 • Tűzvédelmi használati szabályok ellenőrzése

Tűzvédelmi szakember a

belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete alapján

 1. a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,

 1. b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy

telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,

 1. c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

 2. d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

 3. da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

 4. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

 5. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

 1. a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,

 1. b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,

 1. c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

 1. d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

 2. da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

 3. db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

 4. dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

Garancia, tapasztalat, megoldás, a vállalkozáshoz igazítva. Elérhetőség: 06-30-261-01-52.