Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés, intézkedési terv.

Kockázatelemzés, melyik vállalkozásnál ellenőrizhetik?

A kockázatelemzést a munkavédelmi hatóság, az ÁNTSZ, a szakhatóság az ellenőrzéskor kérheti!

Szüksége van rá? Kéri hatóság?Ellenőrzés lesz ?Azt akarja, hogy cége vállalkozásánál ez is rendbe legyen?

Kezdő vállalkozás, megtörtént a vállalkozás indítása, várható a hatóság?

Egy dokumentáció miatt nem szeretnél elmarasztalást, nem szeretnéd,hogy vállalkozásod, céged rossz megítélést kapjon?

Segítünk, elkészítjük a dokumentációkat. Vállalkozás, fejlődés,siker.

kockázatelemzés

Kérdésed van ? Dolgozzunk együtt és legyél sikeres!

Segítünk! Hívd a 06-30-261-01-52 telefonszámot.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

1998. január 1-jétől vezette be munkáltatói feladatként a kockázatértékelést. Az Mvt. 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatelemzéssel, kockázatértékeléssel.

A munkavédelem területén alapvető dokumentációvá vált.

A munkáltató a kockázatelemzést, kockázatértékelést,a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Előzetes kockázatelemzés, kockázatértékelés szükséges az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés több, nevesített követelményének meghatározásához is, például az egyéni védőeszközök kiválasztásához, a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzendő tevékenység módszereinek és a szükséges intézkedések meghozatalához.

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy külön jogszabály tartalmaz-e az Mvt. szerinti 3 éves határidőnél szigorúbb előírást, mivel adott esetben annak megfelelő időközönként kell újbóli kockázatelemzés, kockázatértékelés elvégzése szükséges az adott tényező vonatkozásában.

Kérdésed van ? Dolgozzunk együtt és legyél sikeres!

Segítünk! Hívd a 06-30-261-01-52 telefonszámot.

Kockázatelemzés, kockázatbecslés, kockázatértékelés :

– rákkeltő anyaggal végzett tevékenység esetén: kétévente [26/2000. (IX.30.) EüM r. 4.§ (3) bekezdés],

– biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókat foglalkoztatóknál: évente [61/1999. (XII.1.) EüM r. 3.§ (3) bek.],

– a munkavállalókat érő zajterhelés meghatározásához: évente „felülvizsgálat” [66/2005. (XII. 22.) EüM r. 7. § (3) bek.],

– azoknál a tevékenységeknél, ahol a munkavállalók mechanikai rezgésnek lehetnek kitéve: évente „aktualizálás” [22/2005. (VI. 24.) EüM r. 4. § (8) bekezdés]

Forrás:OMMF

Az Mvt. a kockázatértékelés újbóli elvégzése indokaként nevesíti a következő tényezőkben bekövet-kezett változást:

az alkalmazott tevékenység,

a technológia,

a munkaeszköz,

a munkavégzés módja,

továbbá minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás, amely eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak.

Az Mvt. kiemelten ideérti, a munkaklíma terhelést; , a zajterhelést; , a rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

A kockázatértékelés, kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltatónak intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok csökkentése érdekében, a felelős és a határidő megjelölésével.

A kockázatértékelést, kockázatelemzést minden esetben dokumentálni kell, akkor is, ha ennek során azt állapítják meg, hogy a kockázatokban nem történt változás és az alkalmazott intézkedések változatlanul meg-felelőek.

A dokumentumot a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Kérdésed van, hívj?

30/261-01-52

KATTINTSON IDE!