A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye a 2023. évi munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervről, amelyben arról olvashatunk, hogy 2023. évben kiemelten fogják ellenőrizni a faipari tevékenységekkel foglalkozókat például: bútorgyártás, asztalos, épületasztalos stb.

Milyen munkavédelmi előírások meglétét ellenőrizhetik a cégénél, vállalkozásánál?faipari

1. A közlekedési útvonalakon, illetve ezek környezetében biztosított a biztonságos közlekedés (pl. közlekedési utak méretezése, kialakítása, szállítóeszközök használata, anyagtárolás stb.)?

2. A munkavállalók számára biztosított olyan pihenő-/tartózkodóhely, ahol higiénikus körülmények között étkezhetnek?

3. Minden munkavállaló részére biztosított-e megfelelő mennyiségű és az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz?

4. Illemhely-használati lehetőség biztosított a munkavállalók számára?

5. A munka jellegének megfelelő tisztálkodási lehetőség rendelkezésre áll?

6. A munkáltató elvégezte a kockázatértékelést?

7. A munkáltató szabályozta írásban az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét (amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg)?

8.A munkáltató biztosította a munkavállalói részére a veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket?

9.A munkavállalók rendeltetésüknek megfelelően használták a munkáltató által biztosított, a veszélyforrások ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket?

10.A munkáltató gondoskodott a munkavállalók munkavédelmi oktatásáról?

Faipari gépek általános munkavédelmi előírásai:

11.A faipari gép rendelkezik-e magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációval (gépkönyv, kezelési utasítás)?

12.A faipari gép munkavédelmi üzembehelyezése megtörtént?

13.A faipari gép időszakos biztonsági felülvizsgálatát elvégezték?

14. A faipari munkaeszközön biztosított-e a munkadarab megfelelő vezetése és előtolása a vágószerszámhoz, valamint megakadályozták-e a munkadarab elmozdulását elfordulását a megmunkálás folyamán?

15.A faipari gépen minden olyan mozgó résznek, szerszámnak vagy munkadarabnak, amelynek érintése a munkavállalónak sérülést okozhat van-e megfelelő védőberendezése ?

16. A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt ellátták a veszély jellegének megfelelő biztonsági berendezéssel?

17.Annak a gépnek, amelynek mozgó részei a dolgozóra fokozott veszélyt jelentenek, és könnyen eltávolítható, vagy nyitható védőburkolatok jelentik a védelmet, van-e olyan fékberendezése, mely 10 s alatt leállítja a gépet a motor kikapcsolásakor, a védőburkolat eltávolításakor, vagy az „Állj” gomb benyomásakor?

18. Megvalósították-e az energiakimaradás utáni újraindítás következtében fennálló veszélyek elleni védelmet?

19.A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemei úgy kerültek elhelyezésre, hogy azt a kezelő (kezelők), továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő személyek könnyen elérhessék és veszélytelenül működtethessék?

20. Villamos meghajtású gépen a működtető nyomógombok színei, jelölései megfelelnek a szabványi előírásoknak?

20. A keletkező gyártási hulladék (por, forgács) eltávolítására a gépen létezik-e olyan csatlakozó rész, amelyen keresztül beköthető az elszívó hálózatba?

21. A por- és forgácselszívó berendezések ellenőrzését és karbantartását a tervező, illetve gyártó utasításai szerint a meghatározott időközönként elvégzik?

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Önnek is segít a Munkavédelmi Partner.

Kérdése van, hívjon?

30/261-01-52 vagy KATTINTSON IDE!