Tűzvédelmi oktatás Szeged és környékén.

Tűzvédelmi oktatási napló, miért fontos egy cég vállalkozás életében?

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv, tűzvédelmi oktatási napló kitöltése?

Meddig érvényes a tűzvédelmi oktatás, milyen időközönként kell megismételni?tűzvédelmi oktatás szeged

Ki ellenőrzi? Milyen büntetést kaphatsz?

Tűzvédelmi oktatás Szeged!

+ bónusz Munkavédelmi oktatás.

A Te elvárásaidhoz igazítva.

Minden dolgozó részesült oktatásban és aláírta!

A vállalkozásod, céged jó úton jár!

Ha már ott vagyunk, segítünk. A szaktanácsadás nem kerül semmibe, de viszont időkorláthoz kötött.

Tűzvédelem és tűzvédelmi oktatás, gyakori kérdések amelyeket leggyakrabban feltesznek nekünk:

Tűzvédelmi oktatást, tűzvédelmi oktatást ki tarthat?

Mikor kell Tűzvédelmi oktatást tartani?

Tűzvédelmi oktatási napló vagy Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv?

Tűzvédelmi oktatás jogszabály alapján, milyen előírás vonatkozik a Tűzvédelmi oktatásra?

Ki készíthet Tűzvédelmi oktatási tematikát, tűzvédelmi oktatási tematikát?

Tűzvédelmi oktatás Szeged.

Tűzvédelmi oktatás ajánlott tartalma:

  1. az általános tűzvédelmi ismeretekre

  2. a tűzvédelmi utasítás ismertetésére

  3. a munkakör, műhelyek, szakipari munkák, raktár tűzvédelmére

  4. a kézi tűzoltó készülékek ismertetésére, használatának szabályaira, működési elvére

  5. tűzjelzésre, tűz esetén teendőkre

  6. tűz esetén követendő magatartására

  7. használat általános szabályaira, tiltó táblák, jelek ismertetésére

  8. egyéb magatartási szabályokra, mentés feladatára (élet- és anyagmentés)

  9. tűzvédelmi előírások megszegésének következményeire

  10. tűzvédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, amelyben a dolgozók aláírásukkal igazolják az oktatásban történt részvételüket

– a tűzjelzést a 105,112 telefonszámon kell leadni a hivatásos tűzoltóság felé

– a tűzről az ügyvezető igazgatót, pályaépítési igazgatót, a tűzvédelmi szakembert és a dolgozókat értesíteni kell a tűzoltás megkezdésével egyidőben

– A létesítmény tűzvédelmi előírásainak betartása, a munkavégzésük során a technológiai, kezelési, karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait megismerni és betartani;

A tevékenységükkel, munkakörükkel kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat megismerni;

Kötelesek a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni, elkerülni minden olyan körülményt és helyzetet, amely tüzet okozhat;

– A dohányzási és tűzgyújtási tilalmakat betartani, illetve betartatni.

A tűzvédelmi oktatás szegeden és környékén.

Munkavállalók alapvető tűzvédelmi feladatai.

A tűzvédelmi alapszabályok betartását naponként a záráskor, és egyéb előírásokat rendszeresen tételesen kell ellenőrizni.

– Az ellenőrzés terjedjen ki tűzvédelmi előírásoknak megtartására, többek között:

– villamos berendezések feszültségmentesítésére,

– tüzelő-, fűtőberendezések, villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére,

– közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására,

– hulladék eltávolítására, a cigarettavégek külön fémedényben való gyűjtésére,

– tűzveszélyes anyagok szabályos tárolására,

– nyílászárók becsukására, lezárására,

– minden egyéb, tűz keletkezését előidézhető vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.

– Tűz esetén – amennyiben az testi épségének veszélyeztetésével nem jár – köteles a bajba jutottak mentésében és a tűz oltásában közreműködni, továbbá a tűzoltóságot a feladatai ellátásában segíteni.

Vállalkozás, fejlődés, siker!

Segít neked a Munkavédelmi partner a tűzvédelem területén is!