Hőséghullámok és a hőségriadó idején a munkavégzés még fokozottabb megterhelést jelent a szervezetre, az átlagosnál melegebb időben az egészséges szervezetet is nagy igénybevétel érheti. A tartós meleg környezeti hőmérséklet és a fizikai munka a szervezetben többlethőtermelést okoz, ami megnöveli a hőártalmak kockázatát.

A hőség hatására bekövetkező élettani változások (pl. figyelmetlenség, reakcióidő növekedése, fáradékonyság, nedves, csúszós kéz) növelik a munkahelyi balesetek kockázatát.

A munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma a munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 °C-ot, és az országos tisztifőorvos a hőség miatt a figyelmeztetést vagy a hőségriasztást kiadta.

A munkahelyek klímájára vonatkozó előírások a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben található.

Munkavédelmi teendők hőségriadó esetén.hőségriadó

Zárttéri munkahelyen a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét, a munkával járó fizikai megterhelés-igénybevételt és a veszélyforrásokat figyelembe véve megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából az alábbi intézkedésekre lehet szükség:

A munkahelyi klíma zárt téri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket (korrigált/effektív hőmérséklet) meghaladja, azaz a munkahely melegnek minősül, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni és védőitalt kell juttatni.

Melegnek minősülő munkahelyeken a munkaidő részeként óránként legalább 5, de

legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni és a munkavállalók részére igény

szerint, de legalább félóránként védőitalt (14-16 °C-os ivóvíz) kell biztosítani.

A pihenőidőnek elsősorban a közepesen nehéz, vagy nehéz fizikai munkák esetén

van jelentős egészségvédelmi szerepe. A meleg munkahelyeken végzett fizikai munka intenzitásától és a meleg klímától függő mértékben szükség van arra, hogy a szervezet a nagymértékű hőtermelés, és az ezzel együtt járó hőleadás gátlás alól – a hőegyensúly érdekében – időnként felszabaduljon, megfelelő mértékben tudjon gyorsulni a pihenőidő eltöltésére szolgáló kedvezőbb, komfortos klíma zónában.

Az alkalmazott légtechnikai berendezések, klímaberendezések hatékonyságáról a

megszokottnál gyakrabban kell meggyőződni, ellenőrizni kell – szakember bevonásával

a rendeltetésnek megfelelő működőképességüket, gondoskodni kell a rendszeres

műszaki karbantartásukról, tisztításukról, fertőtlenítésükről.

A mesterséges szellőztető- és légkondicionáló berendezések nem megfelelő beállítása, működtetése és karbantartásának, tisztításának hiánya egészségkárosodások (pl. légúti fertőzések stb.) kiváltó oka lehet.

Szabadtéri munkahelyek

A melegnek minősülő munkahelyeken kiemelten hőségriadó esetén a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben, a folyadék veszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű (14-16 °C-os) ivóvizet kell biztosítani a higiénés követelmények betartásával.

Fel kell hívni a munkavállalók figyelmét, hogy kerüljék az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását, amelyek dehidratálhatják a szervezetet.

Munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a munkavégzés során rendszeresen kerüljön pihenőidő beiktatásra. A pihenőidőt lehetőleg a környezethez képest hűvösebb helyen, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott körülmények között töltsék el a dolgozók.

Segíteni kell a munkavállalókat abban, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a hőséghez, rövidebb munkaperiódusokat és hosszabb munkaközi szüneteket tegyenek számukra lehetővé.

A munkavédelmi oktatás során a fentiekben felsorolt veszélyforrások és a szükséges

megelőző intézkedések mellett fel kell készíteni a dolgozókat arra is, hogy felismerjék és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel és a hőguta tüneteit.

Mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni!

A munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki

megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, védőitallal gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.

– Figyelni kell a munkavállalók cseréjére, azaz a munkát úgy kell megszervezni, hogy

felváltva, rövid ideig tartózkodjanak a tűző napon, illetve a napsugárzás és a hőterhelés szempontjából kritikusnak tekinthető napszakban lehetőség

szerint hűvösebb, árnyékos munkahelyen folyjon a munka.

– A dolgozók lehetőség szerint könnyű, világos színű és lazán viselhető ruházatban

végezzék feladataikat, ha ez nem veszélyezteti a biztonságos munkavégzést.

Vállalkozás, fejlődés, siker, segít A Munkavédelmi Partner.