Vállalkozás indítása 2020, munkahelyre való visszatéréshez: a megfelelő megelőző intézkedések biztosíthatják a biztonságos és egészséges visszatérést a munkavégzéshez a fizikai távolságtartási intézkedések enyhítése után, és hozzájárulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához.

Vállalkozás indítása 2020 évben, megjelent a munkavédelmi az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása, egy kis kivonat a tartalomból:

vállalkozás indítása 2020

– Annak érdekében, hogy az egyes műszakokban dolgozó munkavállalók minimális szinten érintkezzenek egymással, a munkáltató átszervezheti a korábbi munkaidő beosztást. Ha az egyes műszakokban a munkavállalók munkaideje nem azonos időpontban kezdődik, illetve fejeződik be, hanem kisebb csoportok vonatkozásában fokozatosan, pl. tizenöt-húsz percenként kerül sor a műszakváltásra és az azzal összefüggő tisztálkodásra, átöltözésre, akkor biztosítható, hogy egyidejűleg viszonylag kis létszámban tartózkodjanak egy légtérben a munkavállalók.

– A 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a felnőttképzésben kontaktórás képzés és szakmai vizsga a járványügyi szabályok betartásával szervezhető.

A rendelet értelmében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) előírásának megfelelően megválasztott

munkavédelmi képviselők képzése és továbbképzése is lebonyolítható a járványügyi szabályok betartásával, azonban a kontaktórás képzésben és a vizsgabizottság munkájában nem vehet részt 65 év feletti személy.

A képzések továbbra is megszervezhetők távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

– Végig kell gondolni a munkafolyamatokat a változtatások elvégzésének lehetővé tétele érdekében. A munkavégzés módjának és a munkavállalók egészségét, biztonságát

meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozása esetén a munkáltatóknak újból el kell végezni a kockázatértékelést. A munka folytatása előtt tájékoztatni kell a

dolgozókat a változásokról, és szükség esetén új eljárásokat és képzést biztosítani számukra.

Neked is segít a Munkavédelmi Partner.

Garancia, tapasztalat , rugalmasság.

– Az Mvt. 23. § (2) bekezdés szerinti soron kívüli ellenőrzést nem indokolt elvégezni,

ha a munkaeszköz, technológia, munkahely vagy egyéni védőeszköz használatának

mellőzésére a munkavégzés járványügyi veszélyhelyzet miatti átszervezése,

korlátozása vagy felfüggesztése miatt került sor.

– Mielőtt minden munkavállaló visszatérne a munkahelyre, el kell végezni minden olyan

változtatást a munkahely kialakításában és a munka megszervezésében, amelyek

csökkentik a COVID-19 terjedését.

– Célszerű megbeszélni a tervezett változásokat a foglalkozás-egészségügyi és a

munkavédelmi szolgáltatóval.

Annak érdekében, hogy a prevenció kielégítő hatékonyságú legyen, a munkahelyi

veszélyekről, fenyegető kockázatokról, rendkívüli eseményről rendszeresen

tájékoztatni kell a munkavállalókat. A tájékoztatás foglalja magába azokat az

intézkedéseket is, amelyek a megbetegedés megelőzését szolgálják (higiénés

előírások, védőeszközök viselése, a munkavállaló teendői veszélyhelyzetekben stb.).

A higiénés szabályok kidolgozása és betartása, valamint az egyéni védelem előírása és

biztosítása a munkáltató feladata, mindezek eredményessége érdekében azonban a

munkavállaló köteles a munkáltató által meghatározottaknak maradéktalanul eleget

tenni.

Vállalkozás indítása 2020 évben, Neked is segít a Munkavédelmi Partner.

Garancia, tapasztalat , rugalmasság.

– A helyi fertőzöttség mértékétől és a hatályos eljárásrendtől függően több alkalmazott

hiányozhat a COVID-19 miatt. A veszélyhelyzet alatt és megszűnését követő harminc

napig a munkáltató egyoldalúan kötelezheti a munkavállalót az otthoni munkavégzésre

és távmunkavégzésre.

Azok a munkavállalók, akiknél bebizonyosodott, hogy COVID-19 betegségük van,

hosszabb ideig nem lesznek munkaképesek.

A súlyos betegségben szenvedőknek a felgyógyulás után további rehabilitációs időszakra lehet szükségük. Amikor a munkát a csökkent létszámú munkaerőhöz kell igazítani (például új módszerek és eljárások bevezetésével, valamint a szerepek és felelősség megváltoztatásával) végig kell

gondolni, hogy az alkalmazottaknak szükségük van-e további képzésre és támogatásra.

Hasznos lehet a munkavállalók keresztirányú képzése az alapvető tevékenységek

ellátására (hogy a munkahely akkor is működjön, ha a kulcsfontosságú dolgozók távol

vannak).

Ha a munkáltató új munkavállalót foglalkoztat, fontos, hogy tájékoztassák

őket a munkahelyi kockázatokról, és szükség esetén biztosítsanak képzést. Képzések

kiscsoportos formában történjenek, betartva az 1,5 m-es távolságot egymástól, és

szájmaszk viselése is javasolt.

– Ha lehetséges, a szolgáltatásokat távmunkában kell végezni (telefon vagy videó

kapcsolat) a személyes részvétel helyett. Kizárólag a munka szempontjából alapvető

fontosságú munkavállalók jelenjenek meg a munkahelyen.

– Amennyire csak lehetséges, csökkentsék a munkavállalók közötti kontaktust (pl.

értekezletek vagy munkaközi szünetek során). Azok a munkavállalók, akik egyedül

képesek a feladataikat biztonságosan elvégezni, és akik nem igényelnek speciális

berendezéseket vagy gépeket, célszerű egyedül dolgozniuk.

Neked is segít a Munkavédelmi Partner.
Garancia, tapasztalat , rugalmasság.

– Ha lehetséges, szüntessék meg vagy korlátozzák a fizikai kapcsolatot az ügyfelekkel

és az ügyfelek között. Például online vagy telefonos megrendelésekkel, érintés nélküli

kézbesítéssel valamint a helyiségen belüli és kívüli fizikai távolságtartással.

– Az áruk kiszállítását a szervezet telephelyén kívüli átvétel útján célszerű megoldani.

– Át nem eresztő paravánt célszerű elhelyezni a munkavállalók között, különösen, ha

nem tudnak 1,5 méter távolságot tartani egymástól. Készíthető paraván például

átlátszó plexi lemezekből, válaszfalakból, tárolóegységekből (kerüljék a nem stabil

vagy üreges tárgyakat), és ügyelni kell arra, hogy például tárgyak elmozdulása vagy

leesése ne jelentsen új kockázatot. A paravánok fertőtlenítését rendszeresen el kell

végezni.

Ha nem lehetséges paravánt alkalmazni, akkor nagyobb távolságot célszerű

hagyni a dolgozók között, például úgy, hogy legalább két üres asztalt állítanak be

mindkét oldalon.

– Ha a közeli érintkezés elkerülhetetlen, az ne tartson tovább 15 percnél. Célszerű

csökkenteni a munkahely különböző területei közötti kapcsolatot a műszak elején és

végén. Gondoskodjanak az étkezési szünetek időzítéséről annak érdekében, hogy

csökkenjen a pihenőhelyiségben/étkezőhelyiségben vagy más közös helyiségben

tartózkodó személyek száma.

– A pihenőhelyiségekben, öltöző helyiségekben, tisztálkodóhelyiségekben egyszerre

csak annyi személy tartózkodjon, hogy biztosítva legyen az 1,5 m-es távolság

egymástól. Hasznos lehet egy táblát az ajtóra elhelyezni, hogy egyszerre hány ember

tartózkodhat bent.

– Amennyiben lehetséges, a munkavállalók egyéni közlekedését, nem pedig a csoportos

szállítását kell preferálni. A parkoló vagy a kerékpárok biztonságos tárolására szolgáló

hely munkavállalók rendelkezésére bocsátása arra ösztönzi őket, hogy egyénileg

járjanak munkába.

Forrás: OMMFhttp://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=742

Neked is segít a Munkavédelmi Partner.

Garancia, tapasztalat , rugalmasság.