Munkavédelmi oktatás 2021, amit tudnia kell a Szegedi cégeknek, Szeged területén tevékenységet végző egyéni vállalkozónak!

munkavédelmi oktatás 2021

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 2021.01.01-jén hatályba lépett módosítása értelmében a törvény előírásait nem kell alkalmazni a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre [1. § (1a) bekezdés].

A munkavédelmi oktatásokra tehát nem kell alkalmazni az Fktv. szabályait, így megszűnt az Fktv. szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség.

2020. évi CXLVIII. törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 17. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása 73. § A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a)

A munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre e törvényt nem kell alkalmazni.

Nem kell e törvényt alkalmazni az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben szervezett oktatásra, képzésre.”

Hatályba lépés időpontja: 2021. január 1.

Munkavédelmi oktatás 2021.

A mostani helyzetre való tekintettel (pandémia stb.)kínálunk , több választható lehetőséget, továbbra is fontos a munkavédelmi, tűzvédelmi, jogszabáyok, előírások betartása.

 

Klaszikus oktatás munkavállalóknak:

  1. munkavédelmi oktatás
  2. tűzvédelmi oktatás
  3.  balesetvédelmi oktatás

 

Gyakorlati útmutató a mindennapokban konzultáció, vállalkozás fejlesztés:

Közvetlen munkahelyi irányítóknak konzultáció, amely során megbeszéljük a tevékenységre vonatkozó munkáltatói feladatokat.

Milyen munkavédelmi dokumentációk szükségesek?  Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások? A telephelyen szükséges jelölések. Gépek, berendezések biztonságtechnikai megfelelősége? 

 

Munkavédelmi oktatás: iroda, irodai dolgozó, irodai munkavállaló, szellemi munka, távmunka, bedolgozó, otthon végzett munka, üzlet, bolt, kocsma,kereskedelmi, egység,fodrász,kozmetikus,fogorvos,étterem,büfé, mikrovállalkozás,kisvállalkozás,cég, autószerelő, egyéni vállalkozó, kereskedelmi szálláshely, építőipar, kivitelezés, karbantartás, feldolgozó ipar, mezőgazdaság, termelés, gyár, üzem, oktatási intézmény, óvoda, iskola, intézmények részére.

Mikor kell munkavédelmi oktatási napló és balesetvédelmi napló?

1.munkába álláskor,

2. munkahely vagy munkakör megváltozásakor

3.az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi,környezeti körülményeinek változásakor,

4. munkaeszköz átalakításakor , új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

5. új technológia bevezetésekor

Kapcsolat, 0630-2610152