Munkavédelmi szakember Szeged és környékén, alkalmazás és foglalkoztatás, megbízás, munkavédelmi szaktevékenység, munkavédelmi szaktanácsadás. Szeged és Csongrád-megye területén munkavédelmi szolgáltatás, munkabiztonság, balesetvédelem, tűzvédelem, tűzbiztonság.

Mikor kell munkavédelmi szakembert alkalmazni, foglalkoztatni?

Mi a munkavédelmi szaktevékenység, mi a munkavédelmi szakember feladata?

munkavédelmi szakember szeged

Vannak olyan dokumentációk amelyeket csak munkavédelmi szakember készíthet el?

Munkahelyi baleset,üzemi baleset ki készíthet jegyzőkönyvet?

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

Ki készíthet munkavédelmi oktatási tematikát?

Munkavédelmi szakember Szeged és környékén, alkalmazás, foglalkoztatás, megbízás mikor kötelező?

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat , akkor külön szakember kijelölése helyett kijelölt munkavállalójával, vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

A munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére ez a kivétel nem vonatkozik!

Egy munkavédelmi szakember szeged és környékén miben tud segíteni neked? Mi a munkavédelmi szakember kiemelt feladata?

 1. a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, munkahely felmérése, szaktanácsadás.
 2. az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 3. közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú ellenőrzésében
 4. közreműködés mentési terv készítésében
 5. a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 6. a munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzésében
 7. közremüködés a munkavédelmi oktatásban
 8. az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása, egyéni védőeszköz szabályzat elkészítése
 9. a munkabalesetek kivizsgálása, munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítése.

Vannak olyan dokumentációk amelyeket csak munkavédelmi szakember készíthet el?

 1. A munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi kockázatelemzés elvégzése munkabiztonsági illetve munkaegészségügyi szaktevékenység
 2. Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása
 3. Az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása, munkaegészségügyi szolgálat, üzemorvos közreműködésével.
 4. A munkabalesetek, munkahelyi balesetek kivizsgálása, munkahelyi baleset jegyzőkönyv

Munkavédelmi szakember Szeged és környékén, munkavédelmi szaktevékenység.

Munkahelyi baleset,üzemi baleset ki készíthet jegyzőkönyvet?

A munkabaleset kivizsgálásában részt kell vennie , súlyos munkahelyi balesetnél az üzemorvosnak is.

Ki tarthat munkavédelmi oktatást, mikor kell?

A jogszabály szerint a munkavédelmi oktatásban részt kell vennie a munkavédelmi szakembernek is. Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása, vezetői oktatás, tananyag,videó kidolgozása stb.

A tűzvédelem területén is segítünk neked.

Partereink bevonásával a környezetvédelem, emelőgép, oktatás területén is.

A munkavédelmi partner a Te vállalkozásod biztonsága.