Szegedi építőipari cégek biztonsága.

Az építőipari kivitelező munkáltató köteles munkavédelmi koordinátort, munkavédelmi szakembert foglalkoztatni vagy külsős munkavédelmi szakembert megbízni a szegedi építőipari kivitelezési munkák alatt. A munkavédelmi koordinátor megvalósítja a rendeletben meghatározott feladatokat. Az építtető, a tervező, a vállalkozó kivitelező, a felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor kötelesek együttműködni a kivitelezési folyamatok megvalósítása érdekében.

szegedi építőipari cégek

Tapasztalatunk alapján a szegedi építőipari cégek számára fontos a balesetmentes, biztonságos munkahely megteremtése.

A munkavédelem és egyben a munkahelyi körülmények javítása a munkaerő megtartásban is nagy szerepe van.

A szegedi építőipari cégek biztonsága érdekében a munkavédelmi koordinátor, munkavédelmi szakember feladatai a következők:

 1. koordinálja a kivitelezésben résztvevők munkabiztonsági, dokumentációs kötelezettségeit.
 2. elkészíti, illetve szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet.
 3. összehangolja a biztonságos munkavégzést.
 4. a munkafolyamatok munkavédelmi szempontú ellenőrzése.
 5. javaslatot tesz a biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, környezeti feltételek biztosítására.

Munkavédelem Szeged:

A biztonságos munkavégzés, kivitelezés, összehangolás megvalósításáért a fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik.

A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek.

A koordinátor indokolt javaslataira a felelős műszaki vezető, építésvezető tesz intézkedést.

Koordinátor foglalkoztatása nem érinti a megbízó és a felelős műszaki vezető,építésvezető munkavédelemmel összefüggő felelőségét.

Legalább egy koordinátort kell foglalkoztatni az építkezésen.

A Szegedi építőipari cégek számára fontos kérdések?

 1. 1.) Kötelező-e az építési munkahelyen a fejvédő sisak állandó használata?

 2. Szabad-e eltorlaszolni építőanyaggal, gépekkel az egyébként menekülés céljára is használatos közlekedési utakat?

 3. Mely jogszabály ismerteti az építőipar biztonságával kapcsolatos előírásokat?

 4. A munkavállalónak a munkáltatónál töltött ideje alatt kell-e részt venni időszakos munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és hol?

 5. Mikor kell a kivitelezőnek az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi szervének előzetesen bejelenteni az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a tevékenységet?

 6. A munkavállaló a számára előírt egyéni védőeszközt figyelmeztetés ellenére sem használja, mi a teendő?

 7. Kell-e biztonsági és egészségvédelmi tervet készíttetni?

 8. Milyen előírások vonatkoznak földmunkák végzésekor a munkagödörre?

 9. Mi alapján kell az építési állványt az adott munka végeztével elbontani?

 10. Mit kell tenni ott, ahol fennáll a magasból leesés veszélye?

 11. Felelős-e minden bekövetkezett eseményért a koordinátor?

 12. Mikor minősül hidegnek a munkahely?

 13. Milyen előírások vonatkoznak a mosdóhelyiségre?

 14. Mikor kell a munkavállalók részére zuhanyozóról gondoskodni?

 15. Kell-e jelölni valamilyen módon az építési hely környezetét?

 16. Mikor kell építési munkahelyen védőitalt biztosítani?

 17. Kell-e a munkáltatónak gondoskodni az elsősegélynyújtásról?

 18. Hol nem végezhető egyedül munka

 19. Kell-e az építési munkahelyen WC-t biztosítani?

 20. Felül kell-e vizsgáltatni a zuhanásgátlót, ha azzal a dolgozó már zuhant?

Neked is segítünk!

Vállalkozás, fejlődés , siker!

Elkészítjük a szükséges munkavédelmi-tűzvédelmi dokumentációkat, megbeszéljük a teendőket, így ön nyugodt leszel egy hatósági ellenőrzés előtt ,közben és utána.

Kérdésed van, hívj?

30/261-01-52

KATTINTS IDE!

Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem.

Garanciával, gyakorlatiasan, a TE elvárásaidhoz igazítva.