Munkavédelmi ellenőrzés várható?

munkavédelmi ellenőrzés

A munkavédelmi felügyelő a munkavédelmi felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

Munkavédelmi ellenőrzés, hogyan történik?

A munkavédelmi felügyelő valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül- ellenőrzést tarthat, a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérhet, valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívhatja.

Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén pedig igénybe veheti a rendőrséget.

A munkavédelmi felügyelő a felügyelői igazolványa felmutatásával vagy megbízólevél alapján végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkavédelmi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében e törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására.

A munkavédelmi felügyelő jogosult – többek között:

  1. a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;
  2. a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére;
  3. munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni
  4. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
  5. a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy határértéket meghaladó expozícióban, vagy rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély előfordulásakor – annak elhárításáig -, továbbá a nem megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény használatának felfüggesztését elrendelni;
  6. a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik az Mvt. 18. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott okirattal;
  7. munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni.

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben [Mvt. 82. § (1)-(2)].

Munkavédelmi ellenőrzés 2020 a  Pénzügyminisztérium közlemény a 2020. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervről.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés kiemelten a 2020- as évben az Építőipari kivitelezési tevékenység célvizsgálata.

Az építőipari tevékenység ellenőrzését az indokolja, hogy a hatóság nyilvántartása alapján az ez ellenőrzési terv kiadását megelőző időszakban , az építkezéseken beköbetkezett súlyos munkabalesetek aránya a legmagasabb volt az ágazatban. Az építési munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal  számolni kell.

Munkavédelmi ellenőrzés várható, Neked is segítünk!