Munkavédelmi ellenőrzés Szeged és környékén a munkavédelmi hatóság által.

A  Pénzügyminisztérium közlemény a 2020. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervről.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés kiemelten a 2020- as évben az Építőipari kivitelezési tevékenység célvizsgálata.

A Szegedi építőipari vállalkozás, Szegedi építőipari cég is munkavédelmi  ellenőrzésre számíthat 2020-ban.

Az építőipari tevékenység ellenőrzését az indokolja,munkavédelmi ellenőrzés szeged hogy a hatóság nyilvántartása alapján az ellenőrzési terv kiadását megelőző időszakban , az építkezéseken beköbetkezett súlyos munkabalesetek aránya a legmagasabb volt az ágazatban. Az építési munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal  számolni kell. Nehéz fizikai munka, megterhelés, határérték feletti zaj, por koncentrátum, fokozott expozíció, több munkavállaló egyidejűleg végzett tevékenysége, szabadtérben hidegben, melegben végett munka hatásai.

Munkavédelmi ellenőrzés Szeged és környékén  2020,  tervében szerepel még a

 saját kezdeményezésű célvizsgálatok, munkavédelmi ellenőrzések lefolytatása is.

Így a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok által az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munka baleseti helyzete alapján kiválasztott tevékenység, vállalkozás, szakma, ipari ágazatban is lesznek munkavédelmi ellenőrzések.

Munkavédelem, tűzvédelem, 

balesetvédelem, munkabiztonság, kockázatelemzés, munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, EBK ter, BET, biztonsági és egészségvédelmi terv, szabályzatok, oktatási tematikák, folyamatos helyszíni szemle és szaktanácsadás,  építőipari koordinátor Szeged, építőipari munkabiztonsági szakember.

Vállalkozás, fejlődés, siker.

Neked  is segítünk.

Gyakori munkavédelmi hiányosságok, ezekre figyelj oda:

 1. Létesítmények, épületek érintésvédelme
 2. Be- és leesési veszély elleni védelem kialakítása
 3. Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok betartása, dokumentációk ( kémiai kockázatbecslés elkészítése), szükséges mérések elvégeztetése.
 4. Munkavédelmi ismeretek elsajátítása, folyamatos után képzés, rendszeres munkavédelmi oktatás
 5. Munkaeszköz megfelelő munkabiztonsági állapota állapota, karbantartás
 6. Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozása és biztosítása, az egyéni védőeszközök állapotának rendszeres ellenőrzése, szükség esetén cseréje
 7. Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegése
 8. Emelőgép üzemeltetési szabályainak betartása, dokumentálása
 9. Munkaeszközök érintésvédelme, jegyzőkönyv készítés
 10. Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások betartása, munkakör változás esetén az ismételt felülvizsgálat.
 11. Veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására, feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok betartása
 12. Elhelyezés, telepítés, rögzítés, anyagmozgatás előírásainak betartása.
 13. Érvényes előzetes munkaköri alkalmassági vélemény megléte
 14. Biztonsági és egészségvédelmi jelek megléte,állapota, megfelelősége
 15. Kockázatelemzés, kockázatértékelés, kockázatbecslés, munkavédelmi, munkahelyi dokumentáció.

Forrás: OMMF

 

Neked is segítünk.

Garanciával, gyakorlatiasan, rugalmasan.

A Te elvárásaidhoz igazítva.