Munkavédelem fogalma és alkalmazása, célja, szakterületei, lényege.

Munkavédelem fogalma

A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.munkavédelem fogalma

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző

képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása.

A személyi és tárgyi feltételeket oly módon kell megteremti, hogy megelőzhessük a

munkabalesetteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek függetlenek a

munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól. A személyi és tárgyi feltételeknek

összhangban kell lenniük egymással.

A munkavédelem és a munkaegészségügy:

az egészséges munkakörülmények biztosítása, ezek fenntartása, fejlesztése, a vezetés és az alkalmazottak együttműködése, a baleset és baleseti ártalmak megelőzése, ezek tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, bővítése, ellenőrzése és szankcionálása tartoznak a munkavédelem általános fogalmi körébe. A munkavédelem előírja a balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzésének módszereit. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza.

A munkavédelem és a tűzvédelem szegeden akkor lehet hatékony, ha egységes szervezetei rendszert alkot, amely átfogja a szervezetek tevékenységének egészét, az ellenőrzést és felügyelet társadalmi ás állami feladatként, gyakorolja.

Munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségei és jogai

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, valamint a környezet elemei a munkavégzés során állandóan változnak. Az egyensúly megteremtése az alapja az egészséges és biztonságos munkavégzésnek, amelynek megvalósítása a munkálta tó és a munkavállaló közös feladata. Ha az előzőek nem valósulnak meg, veszély- helyzet jön létre, ami balesethez vezethet.

A munkáltatók kötelességei és jogai

Az Mvt. szerint az egészséges és biztonságos munkavégzés módját a jogszabályok, rendeletek, biztonsági szabályzatok, szabványok keretein belül a munkáltató határozza meg. A munkáltató a következő általános elveket köteles figyelembe venni:

  1. a veszélyek elkerülése,
  2. a nem elkerülhető veszélyek értékelése,
  3. a veszélyek keletkezési helyükön való leküzdése,
  4. a munkahely kialakításánál az emberi tényező,
  5. a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása,
  6. egységes és átfogó stratégia, amely kiterjed a munkafolyamatokra, a munka szervezésre és a munkakörnyezeti tényezőkre
  7. a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest,
  8. a munkavállalók ellátása megfelelő utasításokkal.

Munkavédelem egyik fogalma egyik területe , a munkabiztonság.

Munkabiztonság

A munkabiztonság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat határozza meg, ill. ellenőrzi azok betartását.

A munkabiztonság olyan követelményeket támaszt mind a munkáltatókkal, mind a munkavállalókkal szemben, amelyekkel a balesetmentes munkavégzés feltételei megvalósíthatók. A szabályok betartásával csökken a veszélyforrások száma.

Veszélyforrás a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan

tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyekre veszélyt vagy ártalmat jelent.

Neked is segít a Munkavédelmi partner,

Munkabiztonság, Munkavédelem, Tűzvédelem.