Tűzveszélyes tevékenység szabályai, tűzveszélyes tevékenység előírásai.

Tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, milyen dokumentáció szükséges.

  1. Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján:

Az első és legfontosabb szabály, hogy tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.tűzveszélyes tevékenység

  1. Állandó jellegű tűzveszélyes munka csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

  2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

  3. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a tevékenységet, munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes munka nem kezdhető meg.

  4. Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

  5. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A tűzveszélyes tevékenység szabályai

-Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

– A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a tevékenység kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

– A tűzveszélyes munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy. A tevékenységet végző személy, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

-A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.